M-Palác
Heršpická 813/5
CZ - 639 00 Brno

Správa objektu:
tel: + 420 511 182 700
tel: + 420 511 182 701
tel: + 420 602 586 452
E-mail: spravce@moravka-centrum.cz
Web: www.m-palac.cz

MORÁVKA CENTRUM, a.s.
Heršpická 813/5
CZ - 639 00 Brno

PRONÁJMY

Tel: + 420 602 586 452
E-mail: spravce@moravka-centrum.cz
Web: web.moravka-centrum.cz

  english version (C) 2005 MORÁVKA CENTRUM, a. s., Heršpická 813/5, 639 00 Brno design by STARLING s.r.o., programming Q2.